Φάρμακα Του Ν.3659/2006

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
- το ονοματεπώνυμο,
- η ειδικότητα,
- η διεύθυνση,
- ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού.

Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες:

Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio