Αναλώσιμα Διαβήτη

                                                                        Αναλώσιμα Διαβήτη

Κανονισμός ΕΟΠΠΥ(ΦΕΚ 1561 21-6-13)

Εγκύκλιος ΕΟΠΠΥ(1-7-2013)

Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές.Από 1-4 είναι υποχρεωτική η χρήση του ενιαίου εντύπου.
Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά. Δεν είναι συνταγές, είναι δαπάνες, κοστολογούμε τιμή/συμμετοχή , βάζουμε όποιο υλικό επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή και διαφορετικά έως την συνταγογραφημένη ποσότητα.
Απαραιτήτως η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από:

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Αθήνα 18-06-2014

Α.Π. 22551

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ'αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ.

Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio