Αναρτήθηκαν τα Ειδποιητήρια Για τα Παλιά Χρέη Του ΤΣΑΥ

'Οσοι έχετε υπαχθεί στη ρύθμιση των οκτώ εξαμήνων μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του ΤΣΑΥ και να δείτε το ειδοποιητήριο για την τρέχουσα δόση. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

Eνημέρωση Πιστωτικού Rebate 2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη ΕΟΠΥΥ/ΚΜΕΣ ( www.eopyykmes.gr ) οι βεβαιώσεις παρακρατήσεων REBATE , ασφαλιστικών εισφορών καθώς επίσης και πιθανών περικοπών για το έτος 2017.
Όπως κάθε χρόνο , θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.
Σχετικά με το πιστωτικό που θα εκδοθεί , σας υπενθυμίζουμε τα εξής :
1.-Το πιστωτικό τιμολόγιο , θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/17 , θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2017 και να σημειωθεί οπωσδήποτε στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής Συνταγών ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα στο πεδίο «Πλήθος Πιστωτικών Τιμολογίων» με τον αριθμό 1, εάν εκδοθεί ένα πιστωτικό τιμολόγιο.
2.-Το ποσό του σημειώματος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα Κλίμακα ΦΠΑ ( 6% & 13% ) ή ( 4% & 9% ) , όπως κατά περίπτωση προβλέπεται .
3.-Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα ( 1 ) και να συμπεριλαμβάνει το rebate καθώς επίσης και τις πιθανές περικοπές , σε ένα ( 1 ) φύλλο .
4.-Πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μόνο για το ποσό rebate και τις πιθανές περικοπές και όχι για τις καταβληθείσες εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ .

efimeries

koinoniko-farmakeio