Εφημερίες Βασιλικού Μαρτίου

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.
       
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 ΚΑΒΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 11 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 50539
Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 54100
Τρίτη 7 Μαρτίου 2017  ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017  ΚΑΒΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ.< ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2015  ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 11 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 50539
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017  ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017  ΚΑΒΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017  ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 11 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 50539
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Παρασκευή 17 Μαρτίου 20175 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 54100
Κυρική 19 Μαρτίου 2017 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 54100
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 ΚΑΒΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 11 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 50539
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Παρασκευή 24 Μαρτίου 201 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 54100
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 11 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 50539
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ 22 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52730
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 53117
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 54100
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 22210 52637