Εφημερίες Ψαχνών Νοεμβρίου

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 - ΨΑΧΝΑ 2228022414
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21 - ΨΑΧΝΑ 2228023912
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΉ ΓΟΒΙΟΥ 9 - ΨΑΧΝΑ 2228022530
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 - ΨΑΧΝΑ 2228023572
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΒΑΝΤΩΝ 44 - ΨΑΧΝΑ 2228023483
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΒΑΝΤΩΝ 44 - ΨΑΧΝΑ 2228023483
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 - ΨΑΧΝΑ 2228023572
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΉ ΓΟΒΙΟΥ 9 - ΨΑΧΝΑ 2228022530
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21 - ΨΑΧΝΑ 2228023912
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΒΑΝΤΩΝ 44 - ΨΑΧΝΑ 2228023483
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 - ΨΑΧΝΑ 2228022414
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 - ΨΑΧΝΑ 2228022414
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21 - ΨΑΧΝΑ 2228023912
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΒΑΝΤΩΝ 44 - ΨΑΧΝΑ 2228023483
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΉ ΓΟΒΙΟΥ 9 - ΨΑΧΝΑ 2228022530
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 - ΨΑΧΝΑ 2228022414
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 - ΨΑΧΝΑ 2228023572
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 - ΨΑΧΝΑ 2228023572
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΉ ΓΟΒΙΟΥ 9 - ΨΑΧΝΑ 2228022530
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΒΑΝΤΩΝ 44 - ΨΑΧΝΑ 2228023483
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 - ΨΑΧΝΑ 2228022414
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 - ΨΑΧΝΑ 2228023572
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21 - ΨΑΧΝΑ 2228023912
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21 - ΨΑΧΝΑ 2228023912
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΩΝ 28 - ΨΑΧΝΑ 2228023212