Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με το Ταμείο Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης(ΤΥΠΕΤ)

Θέμα: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης προμήθειας φαρμάκων με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ).


Από 1-5-2015 τίθεται σε ισχύ η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων, που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ.
Συνεπώς όλα τα φαρμακεία της χώρας από την ανωτέρω ημερομηνία θα χορηγούν τα φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ με την καταβολή μόνο της συμμετοχής τους.


Οι συνταγές θα υποβάλλονται συλλογικά από τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο είτε αυτός τηρεί Διανεμητικό Λογαριασμό, είτε όχι.

Περισσότερα...

Ταμεία Εκτός ΕΟΠΥΥ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας.δέν έχει συλλογική σύμβαση  με τα παρακάτω ταμεία ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ,Λιμενικοί.Στούς ασφαλισμένους αυτών τών ταμείων κόβουμε απόδειξη.

Το ταμείο ΕΥΔΑΠ δεν είναι στόν ΕΟΠΥΥ.Το καταθέτουμε στον σύλλογο.

Ταμεία Εοπυυ

Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

ΙΚΑ- ΟΠΑΔ- ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ - Οίκος Ναύτου - ΟΓΑ- ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ- ΔΕΗ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ - ΤΑΠ ΟΤΕ - ΤΑΠΕΤΕ - ΕΤΒΑ -ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Δείτε ποιά Ταμεία περιλαμβάνει όπως και για ΑΤΕ-ΕΘΝΙΚΗ) - ΤΣΑΥ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΣ - ΤΠΔΑ - ΤΠΔΘ - ΤΥΠΔ - ΤΥΔΕ - ΤΠΔΕ - ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - ΤΑΝ-συνταξιούχοι ΑΤΕ- ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

efimeries

koinoniko-farmakeio