Κατάθεση Συνταγών Ναρκωτικών

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
το ονοματεπώνυμο,
η ειδικότητα,
η διεύθυνση,
ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού .
Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες.
Α. Απλές ιατρικές συνταγές
Β. Συνταγές που φυλάσσονται για 2 χρόνια
Γ. Συνταγές ναρκωτικών που πρέπει να φυλάσσονται για 3 χρόνια.(εδώ ανήκουν οι συνταγές ναρκωτικών)

Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio