Περιορισμοί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τους αγροτικούς ιατρούς, ιατρούς άνευ ειδικότητας και ειδικευόμενους

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8-2-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εφαρμόστηκαν περιορισμοί για τους αγροτικούς ιατρούς, τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ23/241/οικ.15583/29-4-2015, σε συνέχεια του ΦΕΚ 3677/Β/31-12-2014 (υπουργική απόφαση Γ3γ/105023/22-12-2014). Βρείτε εδώ το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και το ΦΕΚ.
Αναλυτική περιγραφή

Περισσότερα...

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά Υποβολής Λογαριασμών Φαρμακείου Από 01/07/2016

Πώς υποβάλουμε συνταγές ΕΟΠΥΥ

Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ΑΦΜ: 997478553
ΔΟΥ Αμαρουσίου
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12- Μαρούσι, Τ.Κ 15123

 

1) Τοποθετείτε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:

1) Τα 3 πακέτα των συνταγών ( α. χειρόγραφες, β. ηλεκτρονικά εκτελεσμένες κανονικά φάρμακα  γ. συνταγές ανασφάλιστων).
2) Το πακέτο με τις συνταγές αναλωσίμων, τη συγκεντρωτική κατάσταση των αναλωσίμων ή την εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής (προαιρετικά) και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ(σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα σto φάκελο ΕΟΠΥΥ).
3) Ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση φαρμάκων / εμβολίων, ορών, παρ. αιμ. και συνταγές ανασφάλιστων.
4) Ένα αντίγραφο από τα έτοιμα προτυπωμένα τιμολογία  (α. κανονικών φαρμάκων β.συνταγών ανασφάλιστων).

5)Το σημείωμα της ΚΜΕΣ και κλείνετε το φάκελο.

Περισσότερα...

Σημαντική Ενημέρωση Για Την Έκδοση Τιμολογίων ΕΟΠΠΥ Για Τον Μήνα Μαίο 2016

 

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) του ΕΟΠΥΥ ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς για μία νέα λειτουργία του συστήματος της πύλης https://eopyykmes.gr από την οποία εκδίδουμε το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ):

Περισσότερα...

Καινούριες σημαντικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο υποβολής συνταγών και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ'αρ. πρ.οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο.
2. Το υπ'αρ. πρ. 1106/11-11-2014 έγγραφο του ΦΣ Κιλκίς
3. Το υπ'αρ. πρ. 3257/19-11-2014 & 3258/18-11-2014 έγγραφα του Π.Φ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio