ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά Υποβολής Λογαριασμών Φαρμακείου Από 01/07/2016

Πώς υποβάλουμε συνταγές ΕΟΠΥΥ

Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ΑΦΜ: 997478553
ΔΟΥ Αμαρουσίου
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12- Μαρούσι, Τ.Κ 15123

 

1) Τοποθετείτε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:

1) Τα 3 πακέτα των συνταγών ( α. χειρόγραφες, β. ηλεκτρονικά εκτελεσμένες κανονικά φάρμακα  γ. συνταγές ανασφάλιστων).
2) Το πακέτο με τις συνταγές αναλωσίμων, τη συγκεντρωτική κατάσταση των αναλωσίμων ή την εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής (προαιρετικά) και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ(σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα σto φάκελο ΕΟΠΥΥ).
3) Ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση φαρμάκων / εμβολίων, ορών, παρ. αιμ. και συνταγές ανασφάλιστων.
4) Ένα αντίγραφο από τα έτοιμα προτυπωμένα τιμολογία  (α. κανονικών φαρμάκων β.συνταγών ανασφάλιστων).

5)Το σημείωμα της ΚΜΕΣ και κλείνετε το φάκελο.

Τοποθετείτε εκτός του φακέλου 1 πακέτο:

1) Αίτηση του Φαρμακοποιού(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)
2) Τα 3 πρωτότυπα τιμολόγια και 3 αντίγραφα των έτοιμων προτυπωμένων τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ (α. κανονικών φαρμάκων, β. αναλωσίμων, γ. συνταγών ανασφάλιστων)

3)2 συνοδευτικά σημειώματα υποβολής ΚΜΕΣ (φωτοαντίγραφα)

4) Τις πρωτότυπες συγκεντρωτικές  καταστάσεις και 1 αντίγραφο των συγκεντρωτικών καταστάσεων (α.κανονικών φαρμάκων, β.αναλωσίμων, γ.συνταγών ανασφάλιστων)


5) Την απόδειξη της φορολογικής ενημερότητας (από 1.500€ και άνω)


6) Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας (από 3.000€ και άνω)

Επισημαίνεται ότι από 1 Ιουλίου 2016 γίνονται δεκτά μόνο τα έτοιμα προτυπωμένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται μέσα από την εφαρμογή της ΚΜΕΣ.

Επισημαίνεται επίσης πως τα φαρμακεία που εκδίδουν μηχανογραφημένα τιμολόγια συνεχίζουν όπως έπρατταν μέχρι σήμερα.

 


efimeries

koinoniko-farmakeio