Υπόδειγμα Αίτησης ανάκλησης της άδειας πάγιας αγοράς ναρκωτικών του Κ.Μ (για τα φαρμακεία στα οποία έχει ανακληθεί η άδεια ιδρυσης & λειτουργίας τους, προκειμένου να επιστρέψουν το απόθεμα ναρκωτικών).

Υπόδειγμα Αίτησης ανάκλησης της άδειας πάγιας αγοράς ναρκωτικών του Κ.Μ (για τα φαρμακεία στα οποία έχει ανακληθεί η άδεια ιδρυσης & λειτουργίας τους, προκειμένου να επιστρέψουν το απόθεμα ναρκωτικών).,ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.