Κατηγορία: Φάρμακα Χ.Ν.Α.
Εμφανίσεις: 2152 times

Συνταγές με φάρμακα που χορηγούνται ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της αιμοκάθαρσης ΧΝΑ συνολικής αξίας >50€ θα εκτελούνται από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (ή από τα Φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών με περισσότερες των 60 κλινών που διαθέτουν Φαρμακείο):

1) Αμινοξέα
2) Σίδηρος ΙV
3) Ερυθροποιητίνη (από Νοσοκομεία-Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά)
4) Βιτ. D
5) Καρνιτίνη
6) Human albumin (αλβουμίνες)
7) Φωσφοροδεσμευτικά / ασβεστομιμητικά (ΚΑΙ από ιδιωτικά Φαρμακεία)

Όσα είναι να εκτελεστούν από τα Νοσοκομεία ή τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ θα έχουν σήμανση στις παρατηρήσεις της συνταγής: "χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης". Άρα μιλάμε για τα ενέσιμης μορφής.