Οδηγίες για τη συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/07/19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γραφείο Υπουργού Αρ. Πρωτ.: οικ. 2992

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΘέμα: Οδηγίες για τη συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων

Με το άρθρο 90 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) τέθηκε σε εφαρμογή στο Σύστημα Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων. Λόγω της ταυτόχρονης κατάργησης της χειρόγραφης συνταγής διαπιστώθηκε ότι, δεν μπορούν να συνταγογραφούνται ναρκωτικά φάρμακα στις πιο κάτω αναφερόμενες κατηγορίες ασθενών:

Α. Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Β. Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) Γ. Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ Δ. Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού. (μικροδέματα). Ε. Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Κατόπιν αυτού και μόνο για τις ανωτέρω κατηγορίες, για προφανείς σοβαρούς και επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και έως την οριστική λύση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση, θα συνεχιστεί το χειρόγραφο σύστημα συνταγογράφησης ναρκωτικών φαρμάκων (μονόγραμμες –δίγραμμες συνταγές) με παράλληλη θεώρηση των βιβλιαρίων ειδικών συνταγών ναρκωτικών από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών .

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών θα εξακολουθήσει αυστηρά να ισχύει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ναρκωτικών φαρμάκων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 90 του ν. 4600/2019 και εφαρμόζεται από 15-07 -2019.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ενημέρωση για την συνταγογράφηση κι εκτέλεση συνταγών με ναρκωτικά

Με πρωτοβουλία του ΠΦΣ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/7 συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας, παρουσία αντιπροσωπίας του ΠΦΣ, στην οποία συζητήθηκαν επισταμένως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Ν.4600/2019.
Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας με αριθμ. πρωτ 2992/30.7.2019 την οποία και σας επισυνάπτουμε και να γίνει ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, σχετικά με την συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών που δεν έχουν ταινία γνησιότητας (πχ μορφίνης, πεθιδίνης).
Σας διευκρινίζουμε τον τρόπο συνταγογράφησης των ναρκωτικών ουσιών μετά την εφαρμογή του παραπάνω νόμου:
1- Από 15/7/2019 και μετά, η συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών γίνεται ηλεκτρονικά! Το νέο έντυπο συνταγής φέρει σήμανση «Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών» και δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τις παλιού τύπου ειδικές συνταγές (κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες)
2- Εξαιρούνται μόνο οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες η συνταγογράφηση θα γίνεται όπως και πριν με χειρόγραφες κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες, έως ότου το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.4600/2019: 

Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) 

Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ 

Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα). 

Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους κτηνιάτρους η παρ. δ του ΠΔ 148/2007 παρέμεινε σε ισχύ και εξακολουθεί να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή : … «η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου»

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται χειρόγραφη συνταγή ναρκωτικών!Συνοπτικές οδηγίες για την διευκόλυνση μας ως προς την ορθή εκτέλεση των συνταγών αυτών:
 Εκτελούμε υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τις νέες συνταγές (εκτός των παραπάνω περιπτώσεων), εκτυπώνουμε 2ο φύλλο της εκτέλεσης, υπογράφει ο ασφαλισμένος, σφραγίζουμε/υπογράφουμε, φυλλάσουμε για 3 χρόνια  Καταγράφουμε στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών μόνο τις συνταγές που αντιστοιχούν σε παλιές δίγραμμες (Πίνακες Β, Γ, ΓΣ σύμφωνα με το νόμο πχ Πεθιδίνες, Μορφίνες, durogesic,fentenil, για lonarid για άνω 400mg κωδεϊνης)  Δεχόμαστε παλιές μονόγραμμες / δίγραμμες: o για συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 15-7-2019 με τον παλιό τύπο και συνοδεύονται από μονόγραμμες ή δίγραμμες τις οποίες κρατάμε κανονικά o για συνταγές που είναι επαναλαμβανόμενες κι είχαν εκδοθεί με τον παλιό τύπο συνταγής o για όλες τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε παραπάνω 

Δεν νοείται πια χειρόγραφη απλή συνταγή για 1 εμβαλλάγιο Lonarid, όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση ειδικής συνταγής ναρκωτικών.  Χειρόγραφες μονόγραμμες ή δίγραμμες δεν δικαιολογούνται με καμία αιτιολογία (πχ κατ΄οίκον επίσκεψη), εφόσον μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά  Όσες συνταγές εκδόθηκαν με την ταυτόχρονη αναγραφή άλλων φαρμάκων (ή και ναρκωτικών διαφορετικού πίνακα) για όσο καιρό το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν υποστήριζε την ορθή λειτουργία θεωρούνται κανονικά εκδοθείσες και εκτελεσθείσες από τα φαρμακεία  Τα ναρκωτικά αρνητικής λίστας (π.χ. Sival) γράφονται σε ηλεκτρονική συνταγή με 100% συμμετοχή. Την εκτελούμε ηλεκτρονικά όπως κάθε άλλη (εκτύπωση με υπογραφή παραλήπτη και φύλαξη αυτής), αλλά δεν την καταθέτουμε πουθενά.  Η ΗΔΙΚΑ με ανακοίνωση της, έλυσε εν μέρει το πρόβλημα με την συνταγογράφηση πεθιδίνης, μορφίνης, (μπορεί να συνταγογραφηθεί και μια φύσιγγα των παραπάνω, όπως και πολλαπλάσια του 0,1 γρ. σκόνης μορφίνης). Όπως επίσης θα πρέπει να γίνεται χρήση ως ταινία γνησιότητας, ο μοναδικός αριθμός 190000000000 σε όλα τα τεμάχια των σκευασμάτων, ώστε να εκτελεστεί η συνταγή. Το παρόν ισχύει μέχρι νεωτέρας.  Οι αποφάσεις της Περιφέρειας που λαμβάνονται για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων έχουν καταργηθεί για όλες τις περιπτώσεις. Οι θεωρήσεις χειρόγραφων μονόγραμμων ή δίγραμμων συνταγών , όπου απαιτούνται εξακολουθούν και ισχύουν για τις εξαιρέσεις που αναφέραμε παραπάνω
Ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας ότι όταν εξαλειφθούν εντελώς οι χειρόγραφες συνταγές ναρκωτικών (μονόγραμμες ή δίγραμμες), να προβεί σε αναμόρφωση του ν. 4600/2019 ώστε να :
1. Να καταργηθεί η έκδοση και η φύλαξη επί τριετία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών η οποία δύναται να κρατείται σε ηλεκτρονικό αρχείο. 2. Να καταργηθεί το ειδικό βιβλίο ναρκωτικών και να αντικατασταθεί με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό. 3. Να καταργηθεί η αρίθμηση των ειδικών συνταγών ναρκωτικών
Επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε περιττή γραφειοκρατική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης.
Ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός Σύλλογος εκ του θεσμικού του ρόλου μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή εφόσον βέβαια η Πολιτεία τον συμβουλεύεται εγκαίρως μέσα από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ


Στο Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευβοίας, της 12Ης/7/2019, αποφασίστηκε ότι από την 1/8/2019 αναστέλλεται η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους των ταμείων σας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της τήρησης των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Συγκεκριμένα έχουμε:
- καθυστέρηση στην αποπληρωμή του μήνα Νοεμβρίου 2018 έως και τους τωρινούς μήνες, αντίθετα με τα οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση(αρθρ.20)
- απαίτηση περιττής γραφειοκρατίας που δεν προβλέπεται πουθενά στη μεταξύ μας σύμβαση.
Λυπούμαστε πραγματικά που εκατοντάδες ασφαλισμένοι των ταμείων σας ,θα αναγκαστούν να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς και να αναλάβετε ξανά εσείς την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας για την φαρμακευτική τους περίθαλψη. Ίσως να είναι και προτιμότερο αντί για εμάς. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη για να καλύψουμε τα μέλη σας , μετά από πολλά χρόνια αναστολής του ΦΣΕ, καιρός είναι να αναλάβει και το ΓΕΣ την ευθύνη που του αναλογεί. Αν έχετε κάποιες αιτιάσεις επί της απόφασής μας παρακαλούμε να μας τις κοινοποιήσετε.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ασφαλισμένους του ταμείου σας, για την ενέργεια αυτή.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ Ε. ΦΩΤΙΑΔΗ

Συνέχιση Εκτέλεσης Συνταγών ΥΠΕΘΑ(ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ,Λ.Σ)

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ , ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ, Ο ΦΣΕ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. ΑΠΟ 1/8/19 , ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΣ.

efimeries

koinoniko-farmakeio