ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο το υπ' αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/3/οικ.2283/23-01-15 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων». Η υποβολή των πρωτότυπων τιμολογίων, το Συνοδευτικό Σημείωμα της ΚΜΕΣ και η Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων θα γίνεται πάλι, όπως παλιά, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ!
Εκ της Δ/νσης Φαρμάκου
ΤΣΙΚΟΥΝΑ ΦΙΛΙΩ
** ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ REBATE ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ , ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2014 , ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ (1 ή 2 ή 3) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ (Π.Χ 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015


efimeries

koinoniko-farmakeio