Νέες Οδήγιες Σχετικά Με Τη Διαδικασία Υποβολής Λογαριασμών Φαρμακείων.

Σύμφωνα με νεότερη οδηγία τροποποιείται ξανά ο τρόπος κατάθεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ.
Η υποβολή
1)της πρωτότυπης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ),
2)των πρωτοτύπων τιμολογίων και
3)του ενός αντιγράφου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ)
γίνεται ξεχωριστά εκτός του φακέλου των συνταγών, όπως ίσχυε στο παρελθόν.


Η εφαρμογή του νέου τρόπου κατάθεσης φακέλων φαρμακείων θα ξεκινήσει από την υποβολή των στοιχείων που θα υποβληθούν στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες του Φεβρουαρίου 2015 (υποβολές μηνός αναφοράς 01/2015).


Δείτε εδώ τη σχετική οδηγία.

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ REBATE ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

1)Από την εκτύπωση της αντίστοιχης βεβαίωσης ,

2)Με ημερομηνία 31/12/2014 ,

3)Με υπογραφή και

4)Θα Σημειωθούν αναλόγως (1 ή 2 ή 3) και στο αντίστοιχο πεδίο (Π.Χ 1 πιστωτικό τιμολόγιο) στο συνοδευτικό σημείωμα της ΚΜΕΣ Ιανουαρίου 2015


efimeries

koinoniko-farmakeio