Τελευταία Ενημέρωση Για Την Υποβολή Συντάγων ΕΟΠΥΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΛΟΓΑΡ/ΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Σύμφωνα με οδηγίες ΕΟΠΥΥ υπ αρ.38425/31.10.2014 και 41793/26.11.2014)

Α΄ -ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ


1 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΕΜΒΟΛΙΩΝ


1 ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΟΡΩΝ, ΠΑΡ. ΑΙΜ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ)


1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΜΕΣ(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

Β΄ - ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ :


Περιλαμβάνει τις χειρόγραφες ΄΄ πράσινες΄΄ συνταγές και τις ηλεκτρονικές συνταγές που όμως εκτελέστηκαν χειρόγραφα

Γ΄ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ :


1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 'Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (προαιρετικά)

Δ΄ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ν.4270/2014):


1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

΄ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ:

1) ΑΙΤΗΣΗ

2) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΜΕΣ (φωτοαντίγραφο)


3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΜΕΣ (προαιρετικά)


4) ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΕΜΒΟΛΙΩΝ/ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ(αντίγραφο)


5) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ή ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η/Υ (προαιρετικά)


6) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (Από ένα για τα Φάρμακα, τα Αναλώσιμα, των Ανασφαλίστων..)


7) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ 1.500,00 και άνω)


1 )ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ 3.000,00 και άνω)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΣΕ ΚΟΥΤΕΣ Ή ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΕΟΠΥΥ, ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜ/ΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ)

2.O ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΣ Ή ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ.

3.Η ΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.

4.ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ (Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 / Α΄/26.3.2014)