Νέος τρόπος υποβολής συνταγών από 1/12

Η υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και για τα υπόλοιπα ταμεία.

1.-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ :
Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ αποτελούνται από τις εξής κατηγορίες :


· αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη

· φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.

· Συνταγές ανασφάλιστων

2.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:


Εκδίδονται συγκεντρωτικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα για :

· Αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ)

· Φάρμακα ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος.

· Ανασφάλιστοι: ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του μας ανακοίνωσε ότι δεν απαιτείται συγκεντρωτική, αλλά για δική σας διασφάλιση σας προτείνουμε να την εκτυπώνετε, να την αποστέλλετε στον ΕΟΠΥΥ και να κρατάτε και αντίγραφο για το αρχείο σας

3.-ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:

Οι συνταγές χωρίζονται στα εξής πακέτα:

· ένα με τις χειρόγραφα εκτελεσμένες που αφορούν όλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π. (ανεξάρτητα του αν εκδόθηκαν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά)

· ένα με όλες τις συνταγές όλων των φαρμάκων που έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος.

· ένα με τις ιατρικές γνωματεύσεις με τα αναλώσιμα του Σ.Δ.

· ένα με τις συνταγές ανασφάλιστων (όλες οι συνταγές μαζί χωρίς να διαχωρίζονται τα εμβόλια από τα φάρμακα)

4.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

Εκδίδονται τρία τιμολόγια

· ένα για τα αναλώσιμα ΣΔ

· ένα για τα όλα τα φάρμακα ΕΟΠΥΥ, εμβόλια, ορούς, παραγώγων αίματος κλπ

· ένα για όλες τις συνταγές των ανασφάλιστων (φάρμακα και εμβόλια μαζί)

5.–Φάκελος υποβολής ΕΟΠΥΥ :

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου υποβολής, αθροίζοντας τα 3 τιμολόγια (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι) και τον αριθμό όλων των συνταγών (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι)

6.-ΕΝΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ τοποθετούνται :

· υποφάκελος με τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα αναλώσιμα του ΣΔ, ο οποίος θα περιέχει το πρωτότυπο τιμολόγιο και την πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση καθώς και το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνετε από Ε-ΔΑΠΥ.

· τα τρία πακέτα των συνταγών (1. τις χειρόγραφες με όλα τα φάρμακα - συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος , 2. τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες με όλα τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος, 3. και των ανασφάλιστων)

· η πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση και το πρωτότυπο τιμολόγιο όλων των φαρμάκων ΕΟΠΥΥ (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.)

· και η πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση και το πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφάλιστων

· συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR με πρωτότυπη υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου

7.-ΕΚΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

· Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR με πρωτότυπη υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου

· Αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης και αντίγραφο τιμολογίου όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.

· Αντίγραφο Συγκεντρωτικής Κατάστασης και το αντίγραφο τιμολογίου των αναλωσίμων Σ.Δ.

· Αντίγραφο Συγκεντρωτικής Κατάστασης και το αντίγραφο τιμολογίου των ανασφάλιστων.

8.-Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα (αν απαιτούνται). (Η φορολογική και η ασφαλιστική θα είναι εκτός φακέλου, ώστε να ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Συλλόγου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εκτέλεση των συνταγών των ανασφάλιστων απαιτείται στο πρόγραμμα του φαρμακείου σας να έχει προστεθεί ειδικό πεδίο για τους ανασφάλιστους. Επικοινωνήστε με την εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα του φαρμακείου σας.


efimeries

koinoniko-farmakeio