ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή των ιδιωτικών φαρμακείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ για ιδιωτικά φαρμακεία που δεν ανήκουν σε διανεμητικό λογαριασμό, θα πρέπει οι αντίστοιχοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαδικασίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στα μέλη τους. Απαραίτητη στην ως άνω δήλωση κρίνεται η αναγραφή του
τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ του Συλλόγου.


Επίσης κατά την πληρωμή είναι απαραίτητη η συλλογή από τους Συλλόγους , υπευθύνων δηλώσεων των φαρμακοποιών μελών τους με τις οποίες θα πιστοποιείται η είσπραξη των χρημάτων καθώς και αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο.


Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Φαρμάκου
Π. Λίτσα

by farmacopoioi


efimeries

koinoniko-farmakeio