Εισφορές ΤΑΥΦΕ

Αναφορικά µε την καταβολή εισφορών θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η Εθνική
Τράπεζα µας διαβεβαίωσε πως οι καταβολές των εισφορών των ασφαλισµένων για το
ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µπορούν να πραγµατοποιηθούν κανονικά στα γκισέ των υποκαταστηµάτων
της, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, χωρίς κανένα πρόβληµα.
Λόγω, όµως, των έκτακτων συνθηκών και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και
την ασφάλεια των εργαζοµένων, το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ αποφάσισε τα εξής:
Οι επιχειρήσεις για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, µπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των
εργαζοµένων τους ή να εξοφλούν τις δόσεις των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί,
ηλεκτρονικά µε έµβασµα ή µεταφορά στον αριθµό λογαριασµού που διαθέτει το Ταµείο
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο IBAN:
GR 28 0110 0400 0000 0405 4669 975,
καταχωρίζοντας υποχρεωτικά στο Πεδίο “Αιτιολογία” τον 18ψήφιο κωδικό πληρωµής,
όπως ισχύει µέχρι σήµερα στο Έντυπο Πληρωµής Εισφορών στην Τράπεζα, καθώς
επίσης και την επωνυµία της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
2
I. Προκειµένου να γίνει ταυτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών ανά εργοδότη και ανά
ασφαλισµένο, ο εργοδότης υποχρεούται να αποστείλει ΑΜΕΣΑ στο Ταµείο, τα εξής:
a) Αντίγραφο του Εµβάσµατος ή της Μεταφοράς. Προσοχή!!! Ως Αιτιολογία
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνεται ορθά ο 18ψήφιος κωδικός της
πληρωµής όπως συµπληρωνόταν έως σήµερα στο Έντυπο Πληρωµής
Εισφορών στην Τράπεζα (πχ. 010000220200014678), καθώς και η Επωνυµία
της επιχείρησης.
b) Έντυπο Πληρωµής Εισφορών στην Τράπεζα .
Το έντυπο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Ταµείου https://www.tayfe.gr/
στην καρτέλα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ → ∆ιεύθυνση Εσόδων. Προσοχή!!! να
συµπληρώνετε ορθά ο 18ψήφιος κωδικός (πχ. 010000220200014678)
c) Κατάσταση Ασφαλίστρων ή και Ηλεκτρονικό Αρχείο Εισφορών της
µισθολογικής περιόδου για την οποία αφορά η κατάθεση. Το έντυπο είναι
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Ταµείου https://www.tayfe.gr/ στην καρτέλα
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ → ∆ιεύθυνση Εσόδων.
d) Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνα) του υπόχρεου καταβολής εργοδότη
και του υπευθύνου για την κατάθεση (λογιστή ή υπάλληλου).
ΙΙ. Τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τον
αριθµό µητρώου του εργοδότη στα κάτωθι e-mail, ως εξής:
1. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 124 έως και 6286 θα αποστέλλουν τα
δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Μαρούγκα Κατερίνα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 422.
2. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 6287 έως και 14124 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Οικονόµου Γιάννης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 432.
3. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 14125 έως και 18699 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σκλαβούνου Γεωργία τηλ. 210-5248526 εσωτ. 500.
4. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 18700 έως και 33044 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σκουλά Φαίη τηλ. 210-5248526 εσωτ. 513.
5. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 33045 έως και 37061 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
3
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σαριδάκη Μαρία τηλ. 210-5248526 εσωτ. 418.
6. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 37062 έως και 38275 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Κυριακάκου Γιώτα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 423.
7. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 38276 έως και 39319 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Τσαπανίδη Μαρίνα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 414.
8. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 39320 έως και 40244 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Μηλιώνης Σωτήρης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 501.
9. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 80000 έως και 80829 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Πετράκης Γρηγόρης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 515.
10. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 80830 έως και 82000 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Καλογεροπούλου Μαργαρίτα τηλ. 210-5248526 εσωτ.
509.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες, οι οποίοι θα
καταβάλλουν ηλεκτρονικά τις εισφορές των ασφαλισµένων στο Ταµείο.
Εργοδότες που θα καταβάλλουν αυθαίρετα εισφορές στον λογαριασµό του
Ταµείου, χωρίς την ανωτέρω κατά περίπτωση περιγραφόµενη αιτιολογία και χωρίς να
αποστέλλουν όλα τα προαναφερθέντα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την
ταυτοποίηση της πληρωµής τους, ορθά συµπληρωµένα, θα θεωρούνται υπερήµεροι και
θα εκδίδονται πράξεις καταλογισµού εις βάρος τους.
ΙII. Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυµεί να εξοφλήσει διακανονισµό οφειλής ή δόση
ρύθµισης ηλεκτρονικά, οφείλει να αναγράφει στο έµβασµα ή στη µεταφορά ως αιτιολογία
τον 18ψήφιο κωδικό και την επωνυµία του, όπως γίνεται έως σήµερα, στο έντυπο πληρωµής
εισφορών που κατέθετε στην τράπεζα για εξόφληση δόσεων (π.χ 300020220200014678) ή
εφάπαξ καταβολής (π.χ. ή 300010220200014678). Στη συνέχεια, θα αποστέλλει υποχρεωτικά
τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά [Παρ. Ι, a), b) και d)] στο αντίστοιχο µε τον Αριθµό
Μητρώο του e-mail, όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο ΙΙ, ανωτέρω.
4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την αποφυγή λαθών στην καταβολή των εισφορών, παρακαλούνται οι
εργοδότες να µην συγχέουν τους Αριθµούς Μητρώου του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µε τους
Αριθµούς Μητρώου του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ ή άλλων Ταµείων.
Αριθµοί Μητρώου Εργοδότη από 124 έως και 40244 είναι κοινοί για το ΤΑΥΦΕ
ΝΠΙ∆ και το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆.
Αριθµοί Μητρώου Εργοδότη από 40245 έως και 79999 δεν υπάρχουν στο Μητρώο
του ΤΑΥΦΕ και ως εκ τούτου όσοι τους χρησιµοποιήσουν δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν
στα συστήµατα του Ταµείου, η πληρωµή τους θα θεωρείται ως µη καταβληθείσα, ο
εργοδότης θα θεωρείται υπερήµερος και θα του επιβάλλονται οι νόµιµοι τόκοι
υπερηµερίας.
Εάν κάποιος εργοδότης δεν έχει αιτηθεί να του εκδοθεί Αριθµός Μητρώου
Εργοδότη ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσει µε τη ∆/νση Μητρώου του
Ταµείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και στο τηλέφωνο 210-5248526 (εσωτ. 505,
506, 507, 503) προκειµένου να του χορηγηθεί Αριθµός Μητρώου Εργοδότη και στη
συνέχεια να προβεί στην ηλεκτρονική κατάθεση εισφορών.
Από εδώ και στο εξής για την αποστολή στοιχείων πληρωµής: εµβάσµατος,
καταστάσεων ασφαλίστρων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων εισφορών, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο τα ανωτέρω δοθέντα σύµφωνα µε τον Αριθµό Μητρώου
Εργοδότη 1 έως 10 e-mail του Ταµείου.
Οι υπηρεσίες του Ταµείου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00 για την παροχή διευκρινίσεων και ο κάθε
εργοδότης µπορεί να απευθύνεται ανάλογα µε τον Αριθµό Μητρώου του στα αντίστοιχα 1
έως 10 τηλέφωνα ή e-mail.
Στη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα µας η συνεργασία και η πιστή τήρηση των
ανωτέρω είναι προς το συµφέρον όλων µας.
5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α) Εργοδοτικές οργανώσεις, µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους:
1. Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
2. Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας
3. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος
4. Σύνδεσµο Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών Ειδών


efimeries

koinoniko-farmakeio