Ανακοίνωση για το Rebate Των Αναλωσίμων

ΠΦΣ : "ΔIEYKPINIZOYME OTI: TO AITOYMENO ΠOΣO ΣTO TIMOΛOΓIO KAΘE YΠOBOΛHΣ ΣTO E-DAPY , OΦEIΛEI NA EINAI TO TEΛIKO ΠOΣO ANA ΦΠA , OΠΩΣ EMΦANIZETAI ΣTHN EΦAPMOΓH E-DAPY, META THN ΠAPAKPATHΣH TOY REBATE. EΠOMENΩΣ ΔEN AΠAITEITAI EKΔOΣH ΠIΣTΩTIKOY TIMOΛOΓIOY.
AΦOPA TA ΦAPMAKEIA ΓIA TA OΠOIA TO ΠOΣO YΠOBOΛHΣ YΠOKEITAI ΣE REBATE"


efimeries

koinoniko-farmakeio