Σημαντική Ενημέρωση Γιά Τις Εφημερίες Της Χαλκίδας

Έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό ,απο   μειοψηφία συναδέλφων ,να ζητάει συνεχώς αλλαγή των εφημεριών του.

Το ΔΣ του ΦΣΕ αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ:

1)Κάθε φαρμακείο της Χαλκίδας θα δικαιούται έως 2 αλλαγές εφημεριών το χρόνο.

2)Στην περίπτωση περισσοτέρων αλλαγών το φαρμακείο θα έχει μια επιπλέον κλιμακωτή χρηματική επιβάρυνση που θα ξεκινάει από τα 20€.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με βάση το σκεπτικό ότι:

1)Με το σύστημα εφημεριών που εφαρμόζεται στην πόλη μας όλοι μπορούμε να γνωρίζουμε τις εφημερίες μας και κατά συνέπεια να ρυθμίζουμαι τις υποχρεώσεις μας.

2)Για κάθε αλλαγή που γίνεται,υπάρχει τόσο,η άσκοπη επιβάρυνση της μοναδικής υπαλλήλου γιά να βρει τον αντικαταστάτη που θα τηρεί κάποια κριτήρια,όσο και του Συλλόγου γιά αποστολή νέων εφημερίων-sms.

Για το ΔΣ του ΦΣΕ,

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                        Ε. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ       Ε.ΦΩΤΙΑΔΗ


efimeries

koinoniko-farmakeio